Dat geeft energie!

Heuvelstraat Silvolde voorziet zichzelf van energie

Energie is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk ontwerp. Om toekomstbestendig te kunnen ontwerpen is het duurzaam opwekken en opslaan van energie noodzakelijk. Dat vraagt om aanpassingen van onze leefomgeving: op grote én kleine schaal. Van windmolenparken op zee tot zonnepanelen op je dak. Aan de Heuvelstraat in het Gelderse Silvolde worden 28 nieuwe woningen gebouwd die op het gebied van energie geheel zelfvoorzienend zullen zijn.

Heuvelstraat Silvolde

Wooncorporatie Wonion in de gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 een geheel energieneutrale woningvoorraad te hebben. Dat doel bereikt de corporatie grotendeels door de bestaande woningen aan te passen. De woningen aan de Heuvelstraat in Silvolde, bijna 100 jaar oud en technisch niet voldoende aanpasbaar, kwamen hiervoor echter niet in aanmerking. Daarom besloot de corporatie tot een ambitieus plan voor sloop en nieuwbouw. Hierbij wordt zo veel mogelijk circulair gebouwd, wordt veel groen gerealiseerd én wordt gestreefd naar een situatie waarin de straat zichzelf van energie kan voorzien.

Centrale opwekking energie en warmte

De 28 nieuwe woningen aan de Heuvelstraat krijgen één centrale voorziening voor het opwekken van energie en de productie van warmte. Hiervoor wordt de E-box ingezet. Zonnepanelen voorzien de E-box van de benodigde elektriciteit, een warmtepomp levert warmte en met de mogelijke toepassing van waterstof of buurtaccu wordt energieopslag gerealiseerd. Door de inzet van waterstof in de E-box is de Heuvelstraat het hele jaar door zelfvoorzienend, zowel voor wat betreft de woningen als het openbaar gebied. Dit voorkomt grote piekbelastingen op het stroomnet. Het inzetten van de E-box maakt netverzwaring overbodig.

Nul op de meter

De woningen aan de Heuvelstraat zijn zogenaamde NOM (nul-op-de-meter) woningen. Dit betekent dat het energieverbruik en de opwek van energie met elkaar in evenwicht zijn. De elektrische installatie onderscheidt gebouwgebonden energie (verwarmen, ventileren, opwek warm water) en gebruikersgebonden energie (verlichting, koken, tv, wasmachine, etc.). Op basis van berekeningen van het NIBUD is de te verwachten gemiddelde hoeveelheid gebruikersgebonden energie voor de woningen aan de Heuvelstraat vastgesteld op 2.500 kWh per jaar. Bij dit (of minder) verbruik komt het totale energieverbruik van de woningen op nul uit.

Om weinig energie te verbruiken voor het verwarmen van de woning, zijn de nieuwe huizen goed geïsoleerd. In lijn met de wens om zo duurzaam mogelijk te bouwen, is hiervoor gebruik gemaakt van biobased isolatie.

Energie

Om in 2030 een geheel energieneutrale woningvoorraad te hebben, past wooncorporatie Wonion haar woningen aan. In de Heuvelstraat in Silvolde realiseert de corporatie een voorbeeldproject: 28 circulair gebouwde woningen die dankzij een centrale E-box geheel zelfvoorzienend zullen zijn in de opwekking en opslag van energie. Daar krijgen wij energie van!

Delen:
Artikel

Maatschappelijk adaptief bouwen in de praktijk

Maatschappelijk adaptief bouwen. Dat betekent inclusief bouwen. Voor de huidige én de toekomstige gebruikers van een plek. Lees hier hoe je dat doet.

Artikel

Het herbestemmen van industrieel erfgoed

De industrie sluit en de monumentale fabriekspanden zijn toe aan een nieuw begin. In het Achterhoekse Ulft is industrieel erfgoed prachtig herbestemd.

Artikel
Test

Natuurinclusief bouwen in de praktijk

Natuurinclusieve ontwikkelingen hebben de toekomst. Lees hoe erftransformatie perfect samen kan gaan met het versterken van de biodiversiteit.