Gelderland beschermt de Woelrat (Arvicola amphibius)

De woelrat heeft een slecht imago, is dat wel terecht?

Wanneer je een ruimtelijke ontwikkeling beoogt op een plek waar een beschermde diersoort huist zul je onderzoek moeten (laten) doen naar het betreffende dier op die specifieke plek. Maar hoe ga je te werk bij een heel onbekende soort?

 

 

Beschermde status voor de woelrat

Sinds 2024 is in de provincie Gelderland een nieuwe omgevingsverordening van kracht. Waar voorheen de woelrat (Arvicola amphibius) op de vrijstellingslijst werd genoemd, is dit vanaf nu niet meer het geval. Dit betekent dat de soort nu strikt beschermd is in Gelderland, als enige provincie in Nederland. De reden hiervoor is dat de soort in aantal achteruit gaat.  Zijn er ruimtelijke ontwikkelingen op plekken waar deze soort kan voorkomen, zal er dus nader onderzoek nodig zijn. We willen immers verdere achteruitgang van de Gelderse woelrat  voorkomen.

Een klein probleem hierbij is dat de woelrat voor veel ecologen een vrij onbekende soort is. Er zijn ook geen onderzoeksprotocollen beschikbaar die beschrijven hoe onderzoek naar deze soort uitgevoerd moet worden. Reden genoeg voor ons om meer kennis op te doen over deze soort en in het leven van dit bijzondere beestje te duiken.

 

Slecht imago?

Meer te weten komen over deze soort met het oog op bescherming bleek nog niet zo eenvoudig. Wanneer wordt gezocht naar informatie over de woelrat, blijkt dat de woelrat een enigszins slecht imago heeft. Het grootste deel van de informatie over deze soort heeft het over woelratbestrijding, wat natuurlijk niet het doel is dat wij voor ogen hebben. Woelratten staan er in Nederland om bekend schade te veroorzaken in tuinen, akkers en boomgaarden. Hier doen ze zich tegoed aan de wortels van gewassen en bomen.

Maar als je niet in het bezit bent van een boomgaard is de woelrat een interessant en fascinerend dier. Om onszelf voor te bereiden op toekomstige woelratonderzoeken hebben we plekken opgezocht waarvan bekend is dat de soort daar voorkomt. Hier troffen we vele loopgangen, holen en woelrathopen aan (zie afbeeldingen). Omdat het actieve seizoen van de woelrat nog niet aangebroken is hopen we binnenkort nog meer sporen te vinden. Wanneer de voortplantingstijd aanbreekt en de woelratten meer tijd buiten de burchten door zullen brengen hopen we pootafdrukken, uitwerpselen en vraatsporen tegen te komen. En het liefst komen we deze soort natuurlijk ook in levende lijve tegen!

Delen:
Artikel

De waterslimme stad

Wat krijg je als je het water de inspiratiebron laat zijn voor de ontwikkelingen in en rondom een vestingstad? Bekijk de ambities van Bredevoort!

Artikel

Infiltratiekratten: een duurzame oplossing voor wateroverlast

Tackle wateroverlast met deze innovatieve, klimaatadaptieve oplossing. Efficiënte, waterdoorlatende boxen voor betere drainage en minder problemen bij hevige regenval.

Artikel

Water bergen in de dichtbebouwde stad

Infiltratieriolering en wadi’s zijn geweldige toepassingen om te gebruiken in dichtbebouwde, stedelijke gebieden. Lees hoe je een robuust watersysteem aanlegt.