Gezonde medewerkers: gezond bedrijf

Investeren in een gezonde werkomgeving op Bonegraaf-Oost

Op bedrijventerrein Bonegraaf in de Gelderse gemeente Overbetuwe wordt de komende jaren de nieuwe uitvalsbasis van GMB ontwikkeld. Dit bedrijf, actief in de civiele (water) techniek, wil bewust en gewetensvol zijn. In haar werkzaamheden, maar ook voor haar klanten en personeel. Het nieuwe bedrijfsterrein van GMB op Bonegraaf-Oost moet aan deze ambitie voldoen.

Adaptieve ontwikkeling van een bedrijventerrein

Bedrijventerreinen blinken vaak niet uit op het gebied van sfeer en verblijfsklimaat. GMB wil met haar nieuwe vestiging op Bonegraaf-Oost laten zien dat dit wel degelijk kan. Op het terrein wordt flink geïnvesteerd in adaptiviteit op het gebied van gezondheid en biodiversiteit. Zo wordt het terrein een plek die nu én in de toekomst voldoet aan de behoeften van de gebruikers; mens én natuur.

Ontwikkeling Bonegraaf-Oost

Op haar huidige locatie in Opheusden is GMB vastgegroeid. Op Bonegraaf-Oost wil het bedrijf een nieuwe uitvalsbasis realiseren voor de honderden medewerkers van GMB, die zich dagelijks bezighouden met het bedenken én realiseren van duurzame oplossingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en industriële bouw & infra.

Op het terrein van GMB zal veel bedrijvigheid plaatsvinden: opslag van bedrijfsmaterieel, vrachtwagenbewegingen en werkzaamheden van het personeel in de werkplaats en in het kantoorgebouw. GMB wil alle bebouwing en verharding die hiervoor nodig is zo veel mogelijk uitvoeren met respect voor de gezondheid van mens, plant en dier. Het bedrijf wil flink investeren in maatregelen die de biodiversiteit kunnen versterken, zoals natuurlijke waterberging, aanplant van diverse, lokale soorten planten en bomen, het aanbrengen van voorzieningen voor marters en insecten en het gebruik van groene daken.

Gezond werkklimaat

Bovenal wil GMB van haar nieuwe uitvalsbasis op Bonegraaf-Oost een gezonde, groene en aangename plek voor personeel en bezoekers maken. Wat betreft de architectuur van de gebouwen betekent dit dat de werk- en verblijfsruimten licht zijn en voldoen aan de meest recente inzichten op het gebied van een gezond werkklimaat.

De gezondheid van medewerkers en omwonenden is nadrukkelijk meegenomen bij de indeling van het bedrijfsterrein. Voor de locatie van het kantoorpand is de optimale plek gekozen, rekening houdend met geluidsoverlast van de snelweg en de spuitzone van een naastgelegen kweker. Bedrijfsactiviteiten die zorgen voor een relatief hoge geluidsbelasting zijn bewust zo ver mogelijk van omliggende woningen geplaatst.

Buiten op het bedrijfsterrein wordt het verblijfsgebied tussen de bedrijfspanden en parkeervoorzieningen zo groen mogelijk ingericht, met een combinatie van rationele verhardingsplaten en groene vakken daartussen. Zo ontstaan verschillende verblijfsplekken tussen en in het groen. Er wordt kleurrijke beplanting aangeplant met streekeigen soorten. Hier is het aangenaam verblijven en kan op mooie dagen dankzij WIFI- en stroompunten zelfs buiten gewerkt worden. Mede in het belang van de gezondheid van de medewerkers investeert GMB continu in haar wagenpark, dat telkens wordt vernieuwd en aangepast aan nieuwe, duurzame technologieën. Rijden op waterstof en elektrisch laden zijn hier voorbeelden van. Ook hiervoor worden op het terrein voorzieningen aangelegd.

Naast het bedrijfsterrein bevindt zich een bosperceel. In de huidige situatie bestaat dit perceel enkel uit populieren. Het wordt gebruikt voor het maken van een ommetje door omwonenden en medewerkers van het bedrijventerrein. Dit bosperceel wordt flink onder handen genomen. De populieren die niet meer gezond zijn worden verwijderd en er komt meer diverse, streekeigen boomaanplant voor in de plaats. Ook krijgt het bosje een fraai wandelpad, waar omwonenden en werknemers gebruik van kunnen maken.

Een adaptieve werkomgeving op het gebied van gezondheid en biodiversiteit: met haar nieuwe vestiging op laat GMB zien dat het niet langer toekomstmuziek is. Op Bonegraaf-Oost kunnen een gezonde bedrijfsvoering én een gezonde werkomgeving hand in hand gaan met elkaar.

Delen:
Artikel

Maatschappelijk adaptief bouwen in de praktijk

Maatschappelijk adaptief bouwen. Dat betekent inclusief bouwen. Voor de huidige én de toekomstige gebruikers van een plek. Lees hier hoe je dat doet.

Artikel

Rockflow Wateraccu: wat is het?

De Rockflow wateraccu is een adaptieve, duurzame oplossing voor regenwaterbeheer in stedelijke gebieden. Het voorkomt overstromingen en ontlast rioleringen.

Artikel

De invloed van een buitencoach

Ontdek de rol van een buitencoach bij het ontwerpen van adaptieve leefomgevingen, het stimuleren van buitenactiviteiten en het creëren van een gezonde, groene en sociale omgeving.