Het herbestemmen van industrieel erfgoed

Praktijkvoorbeeld: DRU Industriepark

De Van Nellefabriek, Verkadefabriek en Westergasfabriek: het zijn voorbeelden van succesvolle herbestemmingen van industrieel erfgoed. Het DRU Industriepark in de Achterhoekse plaats Ulft past naadloos in dit rijtje. De monumentale gebouwen van een voormalige metaalfabriek zijn hier herontwikkeld tot één multifunctioneel complex met theater- muziek- en vergaderzalen, een bibliotheek, horeca, woningen, een evenementenhal en een museum. Niet voor niets maakt het DRU Industriepark al enkele jaren deel uit van de ERIH (European Route of Industrial Heritage) en kreeg het project in 2021 de NRP Gulden Feniks toegekend in de categorie Gebiedstransformatie.

Herbestemmen en hergebruiken

Dankzij de herontwikkeling blijft dit schitterende, Rijksmonumentale complex behouden voor de toekomst. Het herbestemmen van bestaande bebouwing is niet alleen mooi, het is ook zeer interessant vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Circulair bouwen en het recyclen van materialen zijn dé invalshoeken om onze leefomgeving toekomstbestending in te richten. In bestaand bebouwd gebied kunnen we met de materialen die er al liggen plekken opnieuw betekenis geven. Dit is zeker ook gebeurd op het DRU Industriepark.

De erfenis van Ulft: DRU

In 1754 werd in Ulft een van de eerste hoogovens van Nederland opgericht. In 1774 werd deze Ulftse “ijzerhut” verkocht aan de families Diepenbrock en Reigers. Onder de naam “Diepenbrock en Reigers Ulft” (DRU) begonnen zij met het maken van ‘fijne’ waren van het in Ulft gewonnen gietijzer, zoals platen, potten, pannen, ketels en kachels. Uit deze periode is geen bebouwing meer aanwezig op het huidige DRU terrein. Rond het midden van de 19de eeuw breidde DRU haar werkzaamheden uit met een emailleerproces en groeide het bedrijf uit tot een metaalfabriek met een groot afzetgebied. Rond de eeuwwisseling maakte DRU een enorme bloei door. Uit deze periode stammen de oudste nog bestaande gebouwen, veelal in neo-renaissance stijl, zoals de machinekamers, de modelmakerij, de eetzaal, het magazijn en het portiersgebouw. In het begin van de 20e eeuw ontwierp architect Beltman een nieuwe emailleerfabriek met daarbij behorende watertoren, het Centrale Magazijn, de badkuipenemailleerfabriek, een dienstengebouw, een werkplaats en het brandspuitlokaal. Ook Beltman werkte in de neo-renaissance stijl. Kenmerkend zijn de gevels die zijn opgetrokken in roodbruine baksteen, de uitgemetselde daklijsten en boogfriezen in de watertoren met de gele verblendstenen en de ijzeren ramen met roedenverdeling.

DRU

Oud erfgoed, nieuwe bestemming

De zeven Rijksmonumenten op het DRU Industriepark hebben inmiddels allemaal nieuwe bestemmingen gekregen, wat past in het streven naar duurzame herontwikkeling. Het gehele DRU-Industriepark bestaat uit drie delen met daartussen twee groene wiggen. Het centrale deel met de watertoren was en is hét beeldmerk van Ulft. De bebouwingsstructuur en de historisch waardevolle gebouwen op dit middenterrein zijn behouden gebleven.

Het DRU-complex herbergt maar liefst zeven Rijksmonumenten. Allemaal hebben ze inmiddels een flinke opknapbeurt én een nieuwe bestemming gekregen. In het portierscomplex vinden we een film- en theaterzaal, horeca, bibliotheek, Raadzaal en de muziekschool. In het ketelhuis bevindt zich een officiële trouwlocatie. In de badkuipenfabriek zijn 18 lofts gerealiseerd met een unieke, industriële sfeer. Als verwijzing naar de 8 schoorstenen die op het terrein hebben gestaan is “Schoorsteen de Fakkel” gebouwd.

Met de herbestemming van het DRU Industriepark is dit markante, industriële complex voor Ulft behouden. En meer dan dat: het complex is het nieuwe kloppende hart van het dorp geworden, met een aantrekkingskracht op de hele regio.

Delen:
Artikel
Wat betekend dat voor uw straat?

Samen maak je de buurt toekomstbestendig: participatie

Participatie van bewoners is cruciaal voor toekomstbestendige leefomgevingen; het zorgt voor draagvlak, vermindert juridische conflicten en stimuleert duurzame initiatieven.

Artikel

Natuurinclusief ontwerpen: biodiversiteit

Natuurinclusief ontwerpen bevordert biodiversiteit, creëert veerkrachtige en duurzame leefomgevingen. Zo draagt het bij aan een toekomstbestendige wereld.

Artikel

Het voedselbos

De wijk ’t Flierbos in de gemeente Oost Gelre krijgt een voedselbos. Wat is dat eigenlijk? Hoe leg je het aan en wat zijn de voordelen? We leggen het uit.