Landschap als startpunt

Hoe je het landschap de basis laat zijn voor woningbouw

Aan de rand van Apeldoorn-Zuid, in de groene omgeving van de Veluwerand, worden 28 nieuwe woningen ontwikkeld in de vorm van een woonhof. Dit nieuwe Woonhof Groenrijck bevindt zich op de overgang van het hoger gelegen bos en de lager gelegen stad in de heiderijke Veluwerand. Deze landschappelijke gegevens vormen de basis voor de inrichting van het plangebied en de bebouwing.

Adaptief omgaan met landschap en identiteit

De identiteit van een plek wordt voor een groot deel bepaald door de gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten. Omliggende bossen of rivieren bijvoorbeeld, maar ook de hoogteligging, het reliëf en het klimaat van het gebied, en de bebouwing die al aanwezig is. Adaptieve ontwikkelingen houden niet alleen rekening met deze gebiedskenmerken, maar gebruiken de gebiedskenmerken zelfs als basis.

Praktijkvoorbeeld: Woonhof Groenrijck Malkenschoten

Langs de weg Malkenschoten in het zuiden van Apeldoorn wordt een nieuw woonhof ontwikkeld. Voor dit Woonhof Groenrijck bestaan de gebiedskenmerken uit de half open , heiderijke Veluwerand op de overgang tussen het hoger gelegen bos en de lager gelegen lintbebouwing langs de weg Malkenschoten.

Landschap, lint en tuin

Voor het nieuwe woonhof zijn de aanwezige gebiedskenmerken als basis genomen. Op basis van het onderliggende landschap is de locatie opgedeeld in twee zones; de lintbebouwing en de gemeenschappelijke tuin. Aan het lint wordt kleinschalige bebouwing gerealiseerd. Hierachter komt de tuin, met daaraan grenzend grotere, schuurachtige bebouwingsblokken. Het hele woonhof zal worden omzoomd door hagen en heesters, zodat de bebouwing opgaat in het groen van de bosrijke omgeving.

Het lint

De bebouwing aan het lint wordt op verschillende afstanden van de weg gesitueerd, zoals dit ook in de rest van het lint het geval is Er zijn op meerdere plekken doorzichten vanaf de Malkenschoten naar het achterliggende woonhof. De bebouwing sluit aan op het speelse en individuele karakter van het lint Malkenschoten. Naast de bestaande bedrijfswoning, die behouden blijft, komen hier twee vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kapwoningen.

Overgang

Aan de achterkant van de lintbebouwing gaan de tuinen van de woningen over in de gemeenschappelijke tuin. Op deze overgang van het lint naar de tuin en het bos wordt een informele sfeer gecreëerd. Hier vinden we heidevegetatie en kleine boomgroepen en zien we subtiele hoogteverschillen. De gemeenschappelijke tuin krijgt een belangrijke ontmoetingsfunctie voor het woonhof.

Gemeenschappelijke tuin

De tuin is open en zichtbaar vanaf het lint. Grenzend aan de tuin komen twee grote schuurvolumes met in totaal twaalf rijwoningen en twaalf rug-aan-rug woningen. De bebouwing houdt een ruime afstand tot de perceelsgrenzen, waardoor voldoende ruimte overblijft voor groen. De tuin wordt een kleurrijke, centrale en gezamenlijke ruimte, waar de bewoners van het hof elkaar ontmoeten.

Landschap als basis

Met de ontwikkeling van Woonhof Groenrijck laten ontwikkelaar De Bunte en de gemeente Apeldoorn zien hoe je het landschap als basis kunt gebruiken voor een ruimtelijke ontwikkeling.

Delen:
Artikel

Biodiversiteit in het buitengebied

Hoe geef je als gemeente de biodiversiteit in je landelijk gebied een boost? Gemeente Oude IJsselstreek komt met een visie én een concreet uitvoeringsplan.

Artikel
Test

Natuurinclusief bouwen in de praktijk

Natuurinclusieve ontwikkelingen hebben de toekomst. Lees hoe erftransformatie perfect samen kan gaan met het versterken van de biodiversiteit.

Artikel

Ulftse identiteit herontdekt

Als in een arbeidersstadje de fabriek sluit, moet je je identiteit opnieuw uitvinden. Lees hoe het Achterhoekse Ulft dat succesvol heeft gedaan.