Test

Natuurinclusief bouwen

Praktijkvoorbeeld uit de Achterhoek

Natuurinclusief bouwen. Het is een term die je overal hoort en waarin de overheid én de vastgoedsector veel interesse hebben. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Waarom willen we natuurinclusief bouwen en hoe doen we dat in de praktijk? We nemen je mee naar de wijk ’t Flierbos in Oost Gelre, waar natuurinclusief wordt gebouwd.

Een definitie

Wageningen University heeft een definitie gegeven aan het begrip natuurinclusief bouwen: ”Natuurinclusief bouwen betekent dat er bewust ruimte voor biodiversiteit wordt gecreëerd op, aan of in het gebouw of de (openbare) omgeving, zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen leven.” Natuurinclusief bouwen houdt dus in dat een omgeving of een gebouw zodanig wordt ingericht of gebouwd, dat dit bijdraagt aan de lokale biodiversiteit  en natuurwaarden.

 

De kenmerken

Natuurinclusief bouwen herken je in de praktijk vooral aan het gebruik van groen. Bij bebouwing worden groene daken, balkons en gevels toegepast en wordt vaak gebruikgemaakt van (lokaal) hout als bouwmateriaal. Erfafscheidingen zijn niet van steen of hout, maar bestaan uit (streekeigen) groene hagen. De openbare ruimte is ingericht met de focus op spelen en verblijven in de natuur; er zijn veel bomen, er kunnen voedselbossen worden aangelegd en de beplanting is altijd streekeigen. Hemelwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd, bijvoorbeeld in wadi’s of natuurlijk aangelegde vijvers. Verharding voor bijvoorbeeld wegen of parkeerplekken bestaat uit halfverharding of graskeien. Er wordt ruimte geboden aan nest- en schuilgelegenheden voor dieren, zoals vogels en vleermuizen.

 

De voordelen

Natuurinclusief bouwen zorgt voor meer natuur in de bebouwde omgeving. Dit heeft allerlei voordelen, in de eerste plaats voor de natuur zelf. Door de aanleg van streekeigen groen stimuleer je de biodiversiteit van een plek en krijgen planten, vogels, insecten, zoogdieren en andere dieren meer ruimte. Ook voor de gezondheid en het welbevinden van de mens heeft natuurinclusief bouwen veel voordelen: groene wijken hebben een lagere temperatuur, kunnen beter tegen extreem weer en kennen minder luchtvervuiling. In een groene omgeving voelen mensen zich bovendien prettiger. Daardoor zijn “groene” huizen, wijken en zelfs bedrijventerreinen zeer gewild en dus interessant voor gemeenten en ontwikkelaars.

 

De praktijk

In het Gelderse Lichtenvoorde wordt de woonwijk ’t Flierbos aangelegd: een unieke, klimaatadaptieve wijk in een bosrijke omgeving. Woningen worden, conform de uitgangspunten van natuurinclusief bouwen, voorzien van groene daken en gevels en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hout als bouwmateriaal. De begrenzing tussen tuinen en de openbare ruimte wordt gerealiseerd met voedzame hagen. De openbare ruimte zelf wordt ingericht volgens de principes van een voedselbos en kent daarnaast veel streekeigen bomen en beplanting. Regenwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem door middel van wadi’s. Ook de manier waarop paden en bestrating worden aangelegd, met halfverharding en graskeien, draagt bij aan de ambitie van het natuurinclusief bouwen.

 

 

Inspiratie voor de toekomst

Natuurinclusief bouwen zorgt voor een betere leefomgeving van mens en dier. In een natuurinclusieve wijk wordt de biodiversiteit gestimuleerd, voelen mensen zich gezonder en heeft klimaatverandering minder impact. De gemeente Oost Gelre geeft met ’t Flierbos een mooi praktijkvoorbeeld van de natuurinclusieve wijk van de toekomst.

Delen:
Artikel

Het voedselbos

De wijk ’t Flierbos in de gemeente Oost Gelre krijgt een voedselbos. Wat is dat eigenlijk? Hoe leg je het aan en wat zijn de voordelen? We leggen het uit.

Artikel

Biodiversiteit in het buitengebied

Hoe geef je als gemeente de biodiversiteit in je landelijk gebied een boost? Gemeente Oude IJsselstreek komt met een visie én een concreet uitvoeringsplan.

Artikel

Duurzaamheid begint onder de grond

We staan er niet vaak bij stil, maar de bodem waarop we staan is een cruciaal onderdeel van het ecosysteem. Welke rol de bodem vervult én hoe we adaptief met de bodem om kunnen gaan, lees je in dit artikel.