Sociale rijkdom in Woonhof Groenrijck

Gemeenschapszin bevorderen in een woonhof

Het bestond al in de middeleeuwen en het is nu helemaal terug: het woonhof. In deze woonvorm bevinden woningen zich rondom een gezamenlijke binnentuin of hof. Het concept spreekt met name senioren en starters op de woningmarkt enorm aan.

Deze beschutte manier van wonen bevordert de sociale cohesie. Contact met je buren is makkelijk gemaakt en onderlinge betrokkenheid komt op een natuurlijke manier tot stand. Een woonhof bevordert de zelfredzaamheid van ouderen en is een levensloopbestendige manier van wonen.

Niet voor niets zien we op steeds meer plekken woonhofjes opduiken. Ook in Apeldoorn ontstaat een nieuw woonhof, op de plek van een voormalig tuincentrum.

 

 

Woonhof Groenrijck

Aan de rand van Apeldoorn-Zuid, aan het bebouwingslint Malkenschoten willen initiatiefnemer De Bunte en de gemeente Apeldoorn een bijzonder woonmilieu met een sterk collectief karakter realiseren. De bebouwing en de gezamenlijke buitenruimte vinden hun basis in het omliggende landschap.

Woonhof Groenrijck wordt een woonhof met 28 levensloopbestendige woningen; 12 rijwoningen, 12 rug-aan-rugwoningen en vier levensloopbestendige woningen (met badkamer en slaapkamer op de begane grond).

Maatschappelijk adaptief

Een toekomstbestendige leefomgeving biedt iedere bewoner daadkracht en vervulling én de mogelijkheid om volwaardig te participeren; nu en in de toekomst. Dat noemen we maatschappelijke adaptiviteit. Zo’n leefomgeving streven de initiatiefnemers ook na met Woonhof Groenrijck. De buitenruimte, de gezamenlijke tuin tussen de woningen, wordt ingericht op een manier die ontmoeting en betrokkenheid bevordert.

Alle woningen krijgen een klein terras, dat grenst aan de gezamenlijke tuin, of een privétuin die daarin overloopt. Iedereen heeft dus een privéstukje, maar ook de gezamenlijke tuin is onderdeel van je eigen tuin. Het één loopt geleidelijk over in het ander. De bewoners van het hofje zullen de gemeenschappelijke tuin samen gaan onderhouden binnen een VVE.

In het midden van de tuin komt een pleintje met een bijzondere boom en ruimte voor een collectieve brievenbus of deurbel en zitgelegenheid. Elders in de tuin wordt een waterberging gerealiseerd en is ruimte voor speelelementen. In de gezamenlijke tuin ontmoeten de bewoners van het hofje elkaar, kunnen kinderen spelen en ontstaan onderlinge contacten en betrokkenheid. Geborgenheid en openheid gaan op deze manier mooi samen.

 

 

 

Sociale rijkdom

Het nieuwe Woonhof Groenrijck wordt een plek waar bewoners elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaars wel en wee. Een mooie, geborgen plek met veel onderlinge openheid en sociale rijkdom.

Delen:
Artikel
Puurveense molen

Ontwerpen met de identiteit van een leefomgeving

Ontwerpen met lokale identiteit en erfgoed creëert duurzame, toekomstbestendige leefomgevingen waar bewoners trots op zijn en zich mee verbonden voelen.

Artikel

De invloed van een buitencoach

Ontdek de rol van een buitencoach bij het ontwerpen van adaptieve leefomgevingen, het stimuleren van buitenactiviteiten en het creëren van een gezonde, groene en sociale omgeving.

Artikel

Biodiversiteit in het buitengebied

Hoe geef je als gemeente de biodiversiteit in je landelijk gebied een boost? Gemeente Oude IJsselstreek komt met een visie én een concreet uitvoeringsplan.