Ulftse identiteit herontdekt

Hoe herontwikkeling leidde tot een herontdekking van de eigen identiteit

In de monumentale gebouwen van de voormalige metaalfabriek in het Achterhoekse Ulft is een multifunctioneel complex ontstaan met theater- muziek- en vergaderzalen, een bibliotheek, horeca, woningen, een evenementenhal en een museum. De ontwikkeling zorgt er niet alleen voor dat de monumentale bebouwing behouden blijft, maar helpt de Ulftenaren ook om hun identiteit opnieuw uit te vinden nu de metaalindustrie is verdwenen.

Gebouwd erfgoed bepaalt identiteit

In Nederland hebben we veel aandacht voor het behouden en herontwikkelen van ons gebouwde erfgoed. Oude gebouwen zoals kerken, postkantoren of fabrieken kunnen hun functie verliezen, maar ze zijn met de tijd in de ruimte gesleten en zijn daarmee mede bepalend voor de identiteit die een plek heeft. Zo is het ook met het DRU-complex. Generaties Ulftenaren hebben gedurende 2,5 eeuw gewerkt en geleefd op en rondom dit terrein. Met het wegvallen van de metaalindustrie aan het einde van de vorige eeuw, kwamen de gebouwde én de maatschappelijke identiteit van Ulft in een nieuw daglicht te staan.

DRU: een korte Geschiedenis

Dankzij de aanwezigheid van oer, ijzerhoudende grond, ontstond in het Achterhoekse stadje Ulft in de 18de eeuw de eerste Nederlandse ijzerindustrie. Metaalbedrijf “Diepenbrock en Reigers Ulft” (DRU) produceerde hier 250 jaar lang kanonskogels, badkuipen en de bekende oranje braadpannen. Na de ontdekking van de gasbel bij Slochteren en de daaropvolgende aardgaswinning in de jaren ’60 produceerde DRU op grote schaal gashaarden voor de verwarming van woningen. DRU werd een zeer belangrijk bedrijf in de regio en was toonaangevend op het gebied van werkgeverschap. Rondom het industrieterrein werden huizen voor werknemers gebouwd, er was een bedrijfsschool en er kwam een personeelsfonds. De markt voor kachels raakte echter verzadigd en met de komst van de centrale verwarming raakte DRU steeds verder in de problemen. In 1973 werd de ijzergieterij gesloten. In de daaropvolgende decennia werd het bedrijf meerdere keren overgenomen door buitenlandse bedrijven. De werkloosheid in en rond Ulft liep flink op. In 2002 kwam DRU in handen van de huidige directie, die het bedrijf verplaatste naar Duiven. Ulft en het monumentale DRU-complex waren toe aan een nieuwe invulling én een nieuwe identiteit.

DRU vandaag: oud van buiten, jong van binnen

Het DRU-complex herbergt maar liefst zeven Rijksmonumenten. Allemaal hebben ze inmiddels een flinke opknapbeurt én een nieuwe bestemming gekregen. In het portierscomplex vinden we een film- en theaterzaal, horeca, bibliotheek en de muziekschool. In het ketelhuis bevindt zich onder andere het Ouhrlokaal; een officiële trouwlocatie. De ruimte is in originele, industriële staat teruggebracht en heeft een terras aan de Oude IJssel, met uitzicht over het Achterhoekse coulissenlandschap. In de badkuipenfabriek zijn 18 lofts gerealiseerd met een unieke, industriële sfeer. Als verwijzing naar de 8 schoorstenen die op het terrein hebben gestaan is “Schoorsteen de Fakkel” gebouwd; bedoeld als monument van de arbeider. Rondom de voet van de schoorsteen staat een cortenstalen mantel met daarop een fotogalerij van geëmailleerde arbeidersportretten. Op het DRU-terrein bevinden zich veel creatieve, innovatieve ondernemingen. Aan de overkant van de Oude IJssel ligt het DRU park, waar regionale buitenevenementen worden georganiseerd.

Innovatie: een nieuwe identiteit

Toen Ulft in de 18e eeuw met de ijzerindustrie begon, was dit voor Nederlandse begrippen zeer innovatief. Na ruim twee eeuwen van zware industrie is het DRU-terrein nu een culturele hotspot met aantrekkingskracht op de hele regio geworden. De brede doelstelling van het DRU Industriepark is het (doen) ontwikkelen, uitvoeren en bevorderen van activiteiten op het gebied van educatie, economie, innovatie, kunst, cultuur, historie, musea, participatie, recreatie, toerisme, media en digitalisering. De fysieke ontwikkelingen op het DRU-terrein gaan hand in hand met de maatschappelijke ontwikkelingen in Ulft en omgeving. Nieuwe generaties Ulftenaren laten zo zien dat innovatief denken nog steeds een groot en sterk onderdeel is van de Ulftse identiteit.

Delen:
Artikel

Rockflow Wateraccu: wat is het?

De Rockflow wateraccu is een adaptieve, duurzame oplossing voor regenwaterbeheer in stedelijke gebieden. Het voorkomt overstromingen en ontlast rioleringen.

Artikel
1-Nijkerkerveen 1200x800

Doen: een duurzaamheidvisie

Een duurzaamheidsvisie is een mooi hulpmiddel voor gemeenten voor het bewaken en behalen van hun ambities op het gebied van duurzaamheid.

Artikel

Infiltratiekratten: een duurzame oplossing voor wateroverlast

Tackle wateroverlast met deze innovatieve, klimaatadaptieve oplossing. Efficiënte, waterdoorlatende boxen voor betere drainage en minder problemen bij hevige regenval.