Van een goed leven naar LeefGoed

Transformatie Kloosterkwartier Veghel

Bij NL Adaptief zijn we dol op goede voorbeelden. We putten er inspiratie uit en delen ze graag met anderen. Een van de prachtige projecten die we op dit platform delen is de transformatie van het Kloosterkwartier in het Brabantse Veghel. Op de plek waar een zusterorde zich 175 jaar lang onuitputtelijk inzette voor de samenleving, ontstaat nu een prachtig, sociaal woongebied.

Franciscanessenklooster Veghel

175 jaar onbaatzuchtigheid

De zusterorde van de Franciscanessen in Veghel werd opgericht in de jaren ’40 van de negentiende eeuw. De zusters verzorgden onderwijs en zorgden voor zieken, gehandicapten en bejaarden. Onder het motto “Ter liefde Gods” vormden de zusters lange tijd het kloppend hart van de Veghelse gemeenschap. De orde groeide en vanuit het moederhuis in Veghel werden in de hoogtijdagen zo’n 35 andere kloosters in het land aangestuurd.

Vooral degenen die door de maatschappij over het hoofd werden gezien hadden de speciale aandacht van de Zusters Franciscanessen. Met hun inzet voor deze groepen hebben de zusters door de jaren heen de sociale structuur van Veghel versterkt en de identiteit van het dorp mede bepaald.

Maatschappelijke transformatie

Met de ontkerkelijking is de rol van de Franciscanessen in Veghel steeds kleiner geworden. Nu hun maatschappelijke taken zijn overgedragen aan niet-religieuze instellingen, wil Veghel de principes van de Franciscanessen -aandacht en zorgzaamheid voor elkaar- voortzetten. De monumentale gebouwen van het klooster krijgen nieuwe functies die bij deze principes aansluiten.

Vanuit die ambitie is LeefGoed Veghel ontstaan. Onder de naam LeefGoed zetten elf organisaties vanuit wonen, zorg, welzijn, leren én de gemeente samen het gedachtengoed van de Zusters Franciscanessen voort. Zij werken intensief samen aan particuliere hulpvragen en maatschappelijke vraagstukken.

In het nieuwe Kloosterkwartier komen woningen voor mensen mét en zonder zorgvraag. Daarnaast wordt veel ruimte gereserveerd voor functies ter ondersteuning van de Veghelse gemeenschap. Bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk en hulp bij zelfstandig wonen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige beperking.

Samen

De inwoners van Veghel, de zusters en de bewoners van het nieuwe Kloosterkwartier spelen een actieve rol binnen het LeefGoed-concept. “Samen” is het kernwoord. Samen maken de bewoners en de maatschappelijke instellingen van het Kloosterkwartier opnieuw het maatschappelijk hart van Veghel. De behoeften van de hedendaagse samenleving staan daarbij voorop. Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van sport en bewegen, kunst en cultuur en recreatie. Bezoekers, bewoners en cliënten worden ook aangemoedigd zelf activiteiten te organiseren. Er worden leer/werk-, stage- en vrijwilligersplekken aangeboden en het ontmoetingscentrum is zeven dagen in de week open voor vrije inloop. Iedereen kan elkaar treffen bij de koffie- en leestafel of in de speelhoek voor kinderen. Lief en leed kunnen worden gedeeld, hulpvragen kunnen laagdrempelig worden gesteld en eenzaamheid kan worden voorkomen.

Maatschappelijk adaptief

De zusters Franciscanessen hebben 175 jaar lang gewerkt aan een gemeenschap waarin iedere bewoner aandacht krijgt en volwaardig kan participeren. Een plek die het hart van de mens voedt met daadkracht en vervulling. Zo’n plek noemen wij tegenwoordig “sociaal en maatschappelijk adaptief”. Dankzij het goede voorbeeld van de zusters en de transformatie van hun erfgoed naar het nieuwe Kloosterkwartier blijft het hart van Veghel een prachtige, maatschappelijk adaptieve plek.

Delen:
Artikel

De waterslimme stad

Wat krijg je als je het water de inspiratiebron laat zijn voor de ontwikkelingen in en rondom een vestingstad? Bekijk de ambities van Bredevoort!

Artikel

Nieuw dorpspark bevordert identiteit

Adaptief betekent toekomstbestendig; ook op het gebied van identiteit. Het nieuwe landschapspark in Rheden is een mooi praktijkvoorbeeld.

Artikel
Puurveense molen

Ontwerpen met de identiteit van een leefomgeving

Ontwerpen met lokale identiteit en erfgoed creëert duurzame, toekomstbestendige leefomgevingen waar bewoners trots op zijn en zich mee verbonden voelen.