Wat is een M.E.S.?

Modulaire warmtesystemen bieden een veelbelovende oplossing om woningen en wijken stapsgewijs aardgasvrij en CO2-neutraal te maken. Gemeenten en woningcorporaties, zoals in de Bloemenbuurt van Didam, staan voor de uitdaging om op korte termijn te voldoen aan de landelijke en lokale klimaatdoelstellingen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe modulaire warmtesystemen werken en welke voordelen deze systemen bieden voor een duurzame en klimaatadaptieve omgeving.

Hoe werkt een M.E.S.?

Een modulair warmtesysteem start vanuit een centraal wijkproductiestation, in het geval van Didam in de vorm van een blok midden in het park. Daarin zit een hybride installatie met collectieve luchtwarmtepompen en gasgestookte ketels die piekbelastingen opvangen en als back-up fungeren. Het wijkproductiestation verwarmt het water tot de gewenste temperatuur, waarna een distributienet de warmte levert aan de woningen voor ruimteverwarming en warm water. Een buffervat met slimme besturingssoftware zorgt voor maximale inzet van de warmtepomp en minimale toepassing van de gasketels. Slim gebruik van warm water dus!

Impressie MES Bloemenbuurt, Didam

De voordelen

Modulaire warmtesystemen hebben diverse voordelen. Ze vormen een laagdrempelig startpunt voor verduurzaming, zijn snel en efficiënt te realiseren en vereisen slechts beperkte aanpassingen op woningniveau. Daarnaast zijn deze systemen toekomstbestendig, doordat ze voorbereid zijn op een scala aan warmte-oplossingen en kunnen worden aangesloten op lokale duurzame bronnen, zoals restwarmte, aquathermie en geothermie. Dit resulteert in een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening.

Het succes van het M.E.S.

De succesfactoren van modulaire warmtesystemen zijn onder meer de mogelijkheid om gefaseerd aardgasvrij te worden, de toepasbaarheid in bestaande bouw en de actieve betrokkenheid van bewoners en andere stakeholders. In Didam en Nijmegen zijn er al voorbeelden van succesvolle toepassingen van modulaire warmtesystemen, waar gemeenten en woningcorporaties samenwerken om de warmtetransitie te realiseren.

Impressie MES Bloemenbuurt, Didam

Is het M.E.S. adaptief?

Modulaire warmtesystemen dragen bij aan een klimaatadaptieve omgeving door het bieden van een flexibele, efficiënte en toekomstbestendige oplossing voor de warmtetransitie. Ze stellen gemeenten en woningcorporaties in staat om stapsgewijs en zonder grote ingrepen in de woningen over te stappen op duurzame warmtevoorziening. Door de inzet van duurzame energiebronnen en het uitfaseren van gasketels wordt een significante CO2-reductie gerealiseerd, wat bijdraagt aan het behalen van klimaatdoelstellingen en een leefbare, toekomstbestendige omgeving.

Delen:
Artikel

Gelderland beschermt de Woelrat (Arvicola amphibius)

Gelderland is de enige provincie in Nederland waar de woelrat zich beschermd weet. Dat is uitzonderlijk en voor ons reden om wat meer over het beestje en zijn gewoonten te weten te komen.

Artikel
dorp landschap a 1200x800

Nieuwe wijk op oude gronden

Een slingerende dekzandrug en lange ontginningslijnen als basis van een ontwerp. Voor een nieuwe woonwijk bij Nijkerkerveen wordt de bodem als basis genomen.

Artikel

De invloed van een buitencoach

Ontdek de rol van een buitencoach bij het ontwerpen van adaptieve leefomgevingen, het stimuleren van buitenactiviteiten en het creëren van een gezonde, groene en sociale omgeving.