Wat is een wadi?

Dé oplossing voor waterberging

Wadi’s, afkomstig van het Arabische woord en in Nederland gebruikt als afkorting voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie, zijn groene greppels in stedelijke gebieden die regenwater opvangen, zuiveren en infiltreren in de grond. Deze innovatieve oplossing helpt bij het voorkomen van wateroverlast en droogte en is inmiddels in bijna elke Nederlandse gemeente te vinden. In dit artikel bespreken we de werking van wadi’s, hoe ze bijdragen aan een schoner milieu en waarom ze essentieel zijn voor een klimaatadaptieve omgeving.

Werking van een wadi

Wadi’s zijn ontworpen om regenwater van straten en andere verharde oppervlakken op te vangen en te leiden naar lagergelegen groenvoorzieningen. Hier infiltreert het water in de ondergrond, waar het gefilterd wordt door de bovenste laag van de bodem. Dit proces voorkomt vervuiling van het grondwater en vermindert de belasting van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Filtering en vervuiling

De bovenste laag van de bodem, bestaande uit tuinaarde, fungeert als een filterlaag waarin vervuiling wordt vastgehouden. Hoewel wadi’s effectief zijn in het zuiveren van regenwater, kan er op den duur vervuiling ophopen aan het instroompunt en net onder het oppervlak. Gelukkig gaat dit proces langzaam en kan het gemonitord worden. Het risico op vervuiling kan verder worden verminderd door duurzaam bouwen en ontwerpen, monitoring en beheer.

Locaties en aanleg van wadi’s

Wadi’s kunnen in principe overal worden aangelegd, maar ze komen vaker voor in bepaalde wijken zoals bloemkoolwijken, vernieuwingswijken en villawijken, waar meer groene ruimte beschikbaar is. Onderzoekers kijken ook naar kansen voor wadi’s in minder voor de hand liggende gebieden, zoals bedrijventerreinen en drukke stadscentra. Particulieren kunnen ook wadi’s in hun eigen tuin aanleggen om regenwater te verwerken.

Op naar een klimaatadaptieve toekomst

Wadi’s dragen bij aan een klimaatadaptieve omgeving door het beheersen van wateroverlast, het tegengaan van droogte en het bevorderen van biodiversiteit. Natuurvriendelijk ingerichte wadi’s met diverse beplanting trekken bijen en vlinders aan en kunnen ook bijdragen aan stedelijke landbouw. Bovendien kunnen wadi’s groene ecolinten creëren die verschillende groene gebieden met elkaar verbinden en een gezond stadsklimaat bevorderen. Met het oog op de toenemende droogte en hitte in stedelijke gebieden zijn wadi’s een essentiële oplossing die bijdraagt aan een duurzame, klimaatbestendige toekomst.

Delen:
Artikel

Gelderland beschermt de Woelrat (Arvicola amphibius)

Gelderland is de enige provincie in Nederland waar de woelrat zich beschermd weet. Dat is uitzonderlijk en voor ons reden om wat meer over het beestje en zijn gewoonten te weten te komen.

Artikel
1-Nijkerkerveen 1200x800

Doen: een duurzaamheidvisie

Een duurzaamheidsvisie is een mooi hulpmiddel voor gemeenten voor het bewaken en behalen van hun ambities op het gebied van duurzaamheid.

Artikel

Landschap als startpunt

Adaptieve plannen nemen de aanwezige gebiedskenmerken als basis. Hoe je dat doet laten we zien aan de hand van het plan voor Woonhof Groenrijck in Apeldoorn.