Alles is ambitie

Woningcorporatie realiseert duurzame straat van de toekomst

Type project

Herstructurering en herinrichting met jong erfgoed in de vorm van behoud arbeiderswoning als energiehuis voor de straat

Opdrachtgever

Gemeente Oude IJsselstreek, Wonion

Jaar van advisering

2018-2020

Jaar van realisering

2023-2024

Gemeente

Oude IJsselstreek

Plaats

Silvolde

Samenwerkingen

Wonion, gemeente Oude IJsselstreek, Dusseldorp, KWS/Gebr. van Kessel en AAG

Bijzonderheden

Eén van de meest circulaire projecten in de omgeving, Vrijkomende materialen uit de sloop zijn hergebruikt en duurzame en biobased materialen zijn toegepast, De straat is een verblijfruimte met heel veel groen

In het Gelderse Silvolde realiseert een ambitieuze woningcorporatie 28 nieuwe, duurzame woningen als vervanging van verouderde woningvoorraad. Er wordt circulair gesloopt, energieneutraal gebouwd, water bespaard, energie opgeslagen en gezamenlijk groen beheerd. Kortom: een voorbeeld voor toekomstig wonen en een perfect project voor NL Adaptief.

Kwaliteit van leven door duurzaam wonen

“Kwaliteit van leven door duurzaam wonen” is het motto van de Achterhoekse wooncorporatie Wonion. Toen de bestaande woningen aan de Heuvelstraat in Silvolde aan vervanging toe waren, is dat motto ter harte genomen. Duurzaamheid voert de boventoon in elk aspect van de herontwikkeling van de straat. Bij de sloop, de herbouw én de toekomstige inrichting en bewoning van de straat.

Circulair slopen én bouwen

De woningen aan de Heuvelstraat zijn circulair gesloopt. Dakpannen en bakstenen komen bijvoorbeeld terug in de nieuwe woningen. Bij de nieuwbouw worden circulaire bouwmaterialen gebruikt, zoals biobased (natuurlijk) isolatiemateriaal en circulaire kozijnen, die demontabel en herbruikbaar zijn.

Er wordt niet alleen duurzaam gesloopt, maar ook duurzaam gebouwd en ingericht. Alle woningen zijn gasloos en krijgen zonnepanelen, voorzieningen voor energieopslag en zeer goede isolatie, waardoor het “nul op de meter-woningen” worden. Waterverbruik wordt verminderd door een deel van het water lokaal te zuiveren en opnieuw te gebruiken.

 

Groene buurt

Een belangrijk onderdeel van de duurzame inrichting van de nieuwe Heuvelstraat is het groen in de straat. Een groene omgeving geeft extra kwaliteit aan de woonomgeving én biedt mogelijkheden op het gebied van wateropvang en -infiltratie, schaduw en koeling. De parkeergelegenheid bij de woningen wordt vooral uit het zicht gerealiseerd en grotendeels op graskeien, die waterdoorlatend zijn. Bewoners krijgen de kans om mee te denken over de inrichting van het groen en zullen de groene omgeving gezamenlijk in stand gaan houden, met ondersteuning van een hovenier.

Gezonde, levensloopbestendige buurt

Niet alleen de woningen, maar ook de bestrating van de Heuvelstraat wordt helemaal opnieuw aangelegd. In plaats van de vroegere brede, doorgaande weg zal er vooral ruimte zijn voor een veilige en gezonde woonomgeving. De rijbaan wordt bochtig en smal en zal alleen geschikt zijn voor bestemmingsverkeer. Er komen voetpaden, vlonderpaden en een groene inrichting waarin gespeeld kan worden. Dankzij wadi’s en halfverharding vindt het water makkelijk zijn weg naar de bodem. Door al deze maatregelen ontstaat een aangenaam leefklimaat én krijgt de lokale biodiversiteit een opleving.

Aan de nieuwe straat worden acht kleine gezinswoningen en twintig levensloopbestendige woningen gebouwd. De levensloopbestendige woningen hebben alle voorzieningen op de begane grond en zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.

Van ambitie naar werkelijkheid

Wooncorporatie Wonion heeft de ambitie om in 2030 een energie neutrale woningvoorraad te hebben. Grotendeels wordt die ambitie behaald door bestaande woningen aan te passen, maar de bijna 100 jaar oude woningen aan de Heuvelstraat waren hiervoor niet geschikt. Door bij de sloop en nieuwbouw van de straat een aantal extra stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, wordt de nieuwe Heuvelstraat een voorbeeld voor de toekomst.

Delen:

Adaptieve keuzes

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestendig in te richten.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Project
Puurveense molen

Klasse apart in Kootwijkerbroek

De nieuwe woonwijk Puurveen-Zuid is adaptief tot in het kleinste detail. Bewonder deze duurzame en groene woonwijk van de toekomst.

Project

Naar buiten in Beinum: 50 tinten groen

Samen met bewoners creëren de gemeente Doesburg en waterschap Rijn en IJssel een adaptieve, levendige en betrokken wijk.

Project

Hart van Oosterhout

Een nieuw dorpshart in oud erfgoed. Kijk mee hoe het Gelderse Oosterhout een monumentale kerk transformeert in een toekomstbestendig dorpshart.