Toekomstbeeld Admiraal de Ruyterstraat, Aalten

Global Goals behalen in Gemeente Aalten

De Dijkstraat en de sociale kant van leefbaarheid

Type project

Transformatie, Uitbreiding

Opdrachtgever

Gemeente Aalten, NTP Groep

Jaar van advisering

2020 - 2021

Jaar van realisering

2021 - 2022

Gemeente

Aalten

Plaats

Aalten

Samenwerkingen

NTP Groep, Gemeente Aalten, Bewoners

Bijzonderheden

Winnaar Gemeenten4Global Goals verkiezing 2022

Het project

Een civieltechnische insteek was vereist voor de gemeente Aalten – maar dat deed BOO anders. In een bouwteam, samen met de aannemers, ontwerpende partij, de gemeente, projectleider, ambtenaren van groen, onderhoud en riolering. BOO werkt met een integrale aanpak om Global Goals te behalen. Gezondheid & welzijn was een speerpunt – iedereen moet kunnen genieten van groen voor een positief zelfbewustzijn.

Hoogtepunten

Zo werd er een klankbordgroep opgericht, mensen uit de straat konden meedenken. Er rolden aanmeldingen binnen, er werden sessies gedaan en knelpunten opgehaald. Denk aan oversteekbaarheid, rollatortoegankelijkheid verbeteren, er werd te hard gereden en er zijn te weinig parkeerplaatsen. Daarnaast is het een van de belangrijkste fietsroutes door Aalten. Daarvoor zijn er brede fietsstroken aangelegd, die met een natuurlijk kleurmiddel rood zijn gekleurd. De ruimte tussen die stroken is gemaakt van gebakken klinkers, circulair en klimaatadaptief.

Er is ruimte voor groen gemaakt en meer biodiversiteit. Denk aan insectenhotels, waar insecten kunnen wonen door het hele jaar heen. Of een zadenmengsel van Prairiegarden speciaal voor klimaatadaptieve buitenruimtes. Verschillende soorten bomen om verschillende insecten en dieren de kans te geven om te leven. Ook werden er vogelhuisjes gemaakt door kinderen uit Aalten om iedereen te betrekken bij de straat.

Toekomstbeeld Admiraal de Ruyterstraat, Aalten

De straat zelf is gemaakt van grasfalt, een natuurlijk bindmiddel in het asfalt van olifantengras wat het klimaatvriendelijker maakt. En ook nog eens waterdoorlatend, wat perfect is voor wat er onder de straat gebeurd. Daar liggen de wateraccu’s, speciaal ontworpen om water vast te houden onder de grond. Vanwege het veranderende klimaat wordt het droger en natter in de toekomst. Dus er is meer water nodig op droge momenten en er is te veel water op natte momenten. De Rockflow wateraccu houdt dit water vast, zodat het op een ander moment verspreid kan worden.

Delen:

Adaptieve keuzes

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestendig in te richten.

Project

Woonhof trekt jong en oud

Sommige maatregelen of fysieke ingrepen kunnen de sociale cohesie van een plek enorm bevorderen. Een woonhof, beschut én open, is daar een goed voorbeeld van.

Project

Verbeter de wereld, begin in je buurtschap

In buurtschap ’t Woold in Winterswijk werkt een jonge timmerman aan de woningbehoefte van dorpsgenoten én aan lokale landschaps- en natuurontwikkeling.

Project

Groenstructuurvisie Oude IJsselstreek

Met de nieuwe groenstructuurvisie schetst Oude IJsselstreek de toekomst van haar landschap en kernen. Leefbaarheid, identiteit en klimaatadaptatie staan centraal.