Groen geluk in ’t Flierbos

Waar duurzame ambities winnen van maximale opbrengst

Type project

Uitbreiding woningbouw

Opdrachtgever

Gemeente Oost Gelre

Jaar van advisering

2022 - heden

Jaar van realisering

2025

Gemeente

Oost Gelre

Plaats

Lichtenvoorde

Samenwerkingen

n.v.t.

Bijzonderheden

Adaptieve en toekomstgerichte woonwijk met aandacht voor klimaat, biodiversiteit en een sociaal woonprogramma

Woningen bouwen. En dan graag in een gezonde, groene omgeving, energieneutraal, klimaatbestendig, betaalbaar en met een aangename uitstraling, kortom: adaptief. Gemeenten staan voor een flinke uitdaging om aan alle maatschappelijke wensen op het gebied van woningbouw te voldoen. Tijd voor inspiratie! We nemen je mee naar de wijk ’t Flierbos in de gemeente Oost Gelre.

Uitgangspunten

Net als veel andere gemeenten staat de Gelderse gemeente Oost Gelre voor een flinke woningbouwopgave. De gemeente heeft zichzelf bovendien ambitieuze doelen opgelegd op het gebied van klimaat en natuurinclusief bouwen. De nieuwe woningbouwlocatie ’t Flierbos wordt een unieke, klimaatadaptieve wijk in een bosrijke omgeving. Er wordt een divers woonprogramma gerealiseerd met circa 60 woningen voor diverse doelgroepen, met extra aandacht voor bijzondere woonvormen zoals small houses. De openbare ruimte wordt ingericht volgens de principes van een voedselbos, dat collectief onderhouden kan worden.

 

 

Ambities waarmaken

De gemeente Oost Gelre stond als eigenaar van de grond voor de keuze tussen maximale opbrengst en het waarmaken van ambities en beleidsdoelstellingen. De gemeente koos voor dat laatste. ’t Flierbos krijgt daardoor een bosrijke en groene inrichting met onder meer wadi’s en voedselbosjes, een ruim, aangenaam sociale-huurcomplex met gezamenlijke binnentuin en kleine huurwoningen die geschikt zijn voor starters.

 

 

Natuurinclusief bouwen

Een van de ambities van ’t Flierbos is natuurinclusief bouwen. Dat zien we terug in groene daken, het gebruik van zonnepanelen, het opvangen en infiltreren van regenwater in wadi’s, het gebruik van voedzame hagen als erfafscheiding in plaats van schuttingen, de aanleg van voedselbosjes en de ruimte om te spelen en verblijven in het groen. Ook de manier waarop paden en bestrating worden aangelegd, met halfverharding en graskeien, draagt bij aan de ambitie van het natuurinclusief bouwen.

 

Nieuwe woonconcepten

De landelijke gemeente Oost Gelre kent in iedere kern behoefte aan alle typen woningen waarbij de betaalbaarheid een aandachtspunt is. Bovendien zijn er in de gemeente relatief weinig huurwoningen. Het uitgangspunt voor ’t Flierbos is om in ieder segment (laag, midden en hoog) een ongeveer gelijkwaardig woonprogramma te realiseren en daarbij ruimte te bieden aan bijzondere woonconcepten zoals tiny en small houses. Een tiny-house is een kleine woning (max. 50 m2), die vaak tijdelijk wordt geplaatst en die volledig zelfvoorzienend is (zonder riolering etc). Een small house (max. 60 m2) is blijvend van aard en beschikt wèl over aansluitingen op riolering, stroom etc. Een small house is specifiek gericht op starters (goedkope huur). Beide woningtypen beschikken niet over een eigen tuin. Rekening houdend met de woonbehoeften in de gemeente is in ’t Flierbos is gekozen voor small houses.

Inspiratie voor de toekomst

Met de nieuwe woonwijk ’t Flierbos maakt de gemeente Oost Gelre haar groene, duurzame ambities waar. Een inspirerend voorbeeld van adaptief bouwen en ontwikkelen, dat zeker navolging verdient!

 

Delen:

Adaptieve keuzes

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Project
DRU

Van braadpan tot broeinest van creativiteit

De monumentale DRU-fabrieken in Ulft hebben een nieuwe functie gekregen als culturele hotspot en ontmoetingsplaats voor Ulft en de verre omgeving.

Project

Herontwikkeling Kloosterkwartier Veghel

Met de herontwikkeling van het kloostercomplex van de Franciscanessen tot een sociaal woon- en ontmoetingsgebied blijft het Kloosterkwartier het kloppend hart van Veghel.

Project

Groenstructuurvisie Oude IJsselstreek

Met de nieuwe groenstructuurvisie schetst Oude IJsselstreek de toekomst van haar landschap en kernen. Leefbaarheid, identiteit en klimaatadaptatie staan centraal.