Visualisatie nieuw GMB terrein

Groener wordt het niet

Bonegraaf-Oost: bedrijventerrein met hart voor mens en natuur

Type project

Uitbreiding

Opdrachtgever

GMB, Burgland Bouw, Pauw Dodewaard

Jaar van advisering

2021-2024

Jaar van realisering

2025

Gemeente

Neder Betuwe

Plaats

Dodewaard

Samenwerkingen

Spa Ingenieurs, Hekkelman, Dentons, Goudappel Coffeng, Hamaland Stec Groep, Voorthuizen, Tauw Milieu

Bijzonderheden

Uitermate groene invulling toekomstig bedrijventerrein

Bonegraaf-Oost: bedrijventerrein met hart voor mens en natuur

Bedrijventerrein Bonegraaf in de Gelderse gemeente Nederbetuwe wordt de komende jaren uitgebreid. Op Bonegraaf-Oost vestigt zich dan onder andere GMB, een bedrijf in civiele (water)techniek. Het bedrijf heeft veiligheid, een schonere wereld en een doelmatige omgang met grondstoffen en energie hoog in het vaandel staan. Aan deze ambities moet de nieuwe uitvalsbasis van GMB op Bonegraaf-Oost natuurlijk ook voldoen; voor zowel mens als natuur.

Adaptieve ontwikkeling van een bedrijventerrein

Omdat de ruimte in Nederland schaars is, proberen we adaptieve woon- en werkomgevingen te creëren. Plekken die nu én in de toekomst voldoen aan de behoefte van hun gebruikers; mens én natuur. Adaptief op het gebied van klimaat bijvoorbeeld, of juist op sociaal-maatschappelijk gebied. Op het GMB-terrein in Nederbetuwe wordt flink geïnvesteerd in adaptiviteit op het gebied van biodiversiteit en gezondheid. Juist op bedrijventerreinen valt in Nederland op deze thema’s nog veel winst te behalen.

Het GMB-terrein op Bonegraaf

Initiatiefnemer GMB is een Gelders familiebedrijf in civiele (water)techniek. In hun dagelijks werk houden de honderden medewerkers van GMB zich bezig met het bedenken én realiseren van duurzame oplossingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en industriële bouw & infra. Op het terrein van GMB zal veel bedrijvigheid plaatsvinden: opslag van bedrijfsmaterieel, vrachtwagenbewegingen en werkzaamheden van het personeel in de werkplaats en in het kantoorgebouw. GMB wil alle bebouwing en verharding die hiervoor nodig is zo veel mogelijk uitvoeren met respect voor de gezondheid van mens, plant en dier.

Visualisatie entree

Groene ontwikkeling

GMB streeft naar een schonere wereld en een doelmatige omgang met grondstoffen en energie. Het bedrijf wil flink investeren in maatregelen die de biodiversiteit kunnen versterken. Zo wordt er extra waterberging aangelegd en worden de oevers beplant met lokale soorten. Waardevolle bomen in het plangebied worden ingepast en vormen het groene decor voor parkeren en opslag. Een deel van het bestaande bosperceel blijft als bos behouden en krijgt nieuwe aanplant van diverse lokale soorten. Populieren die aan het einde van hun levensduur zijn, worden hergebruikt als opvallende elementen op het terrein, takkenrillen voor marters en insectenhotels. Op het bedrijfsterrein komt kleurrijke beplanting met lokale soorten tot stand. De parkeerkoffers worden omzoomd met gemengde hagen. Ook de taluds worden beplant met lokale soorten en zullen naadloos overlopen in de groene daken van de bedrijfspanden.

Visualisatie centraal plein

Hart voor de mens

GMB wil van haar nieuwe uitvalsbasis op Bonegraaf-Oost een gezonde, groene en aangename plek voor personeel en bezoekers maken. Het verblijfsgebied tussen de bedrijfspanden en parkeervoorzieningen wordt zo groen mogelijk ingericht. Een combinatie van rationele verhardingsplaten en groene vakken daartussen moeten verschillende verblijfsplekken tussen en in het groen creëren. Tussen de kleurrijke beplanting is het aangenaam verblijven en op mooie dagen kan er dankzij WIFI- en stroompunten zelfs buiten gewerkt worden. Het bosperceel naast het terrein, dat in de huidige situatie al wordt gebruikt voor het maken van een ommetje door omwonenden en medewerkers van het bedrijventerrein, krijgt een fraai wandelpad aan de oostzijde door het bos.

Dankzij de hoge ambities van GMB en de gemeente Nederbetuwe wordt het nieuwe bedrijfsterrein van GMB op Bonegraaf-Oost een adaptieve werkomgeving, waar de behoeften van mens én natuur hand in hand gaan met een gezonde bedrijfsvoering.

Delen:

Adaptieve keuzes

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Project
1-Nijkerkerveen 1200x800

Adaptief bouwen in het veen

Nijkerkerveen krijgt er een adaptieve woonwijk bij. Lees hoe de gemeente Nijkerk het oplossen van de woningbehoefte naadloos combineert met duurzaamheidsidealen.

Project

Naar buiten in Beinum: 50 tinten groen

Samen met bewoners creëren de gemeente Doesburg en waterschap Rijn en IJssel een adaptieve, levendige en betrokken wijk.

Project
DRU

Van braadpan tot broeinest van creativiteit

De monumentale DRU-fabrieken in Ulft hebben een nieuwe functie gekregen als culturele hotspot en ontmoetingsplaats voor Ulft en de verre omgeving.