Struinen en sporten in Rheden

Nieuw dorpspark bevordert recreatie, gezondheid én band met historie

Type project

Herinrichting

Opdrachtgever

Gemeente Rheden

Jaar van advisering

2021 - 2022

Jaar van realisering

2022

Gemeente

Rheden

Plaats

Rheden

Samenwerkingen

NTP Groep

Bijzonderheden

Klimaatadaptieve inrichting

In het Gelderse Rheden is begin 2023 de laatste hand gelegd aan het nieuwe dorpspark. Over een afstand van 8km kan aan de zuidzijde van het dorp worden gewandeld, gespeeld en gesport langs de Laak. Flora en fauna in en langs de watergang krijgen weer volop kansen. Ook de historie van Rheden (letterlijk: “plaats waar riet groeit”) wordt in beeld gebracht. De ontwikkeling speelt in op klimaatverandering en op de gezondheid en identiteit van de gebruikers.

Wandelpad

Een lang, nieuw wandelpad langs het water van de Laak vormt de ruggengraat en verbinding door het nieuwe landschapspark. Het pad loopt van een natuurspeelplaats tot aan een gemaal en heeft een eenduidige uitstraling gekregen, gemaakt van beton. Op speciale plaatsen zijn bijzondere details aangebracht. Daar worden de historische verhalen van Rheden zichtbaar. Zo zijn bruggen van baksteen een verwijzing naar de baksteenindustrie die ook in Rheden floreerde. De rietpalmen die in de betonnen pijlers zijn ingedrukt verwijzen naar de naam van de plaats; “plaats waar riet groeit”. Het wandelpad en de bruggen zijn voor iedereen veilig en toegankelijk.

Flora en fauna

De Laak is een watergang die in verbinding staat met de rivier de IJssel en die gevoed wordt door beekjes vanaf de Veluwe. In het verleden viel de watergeul vaak helemaal droog. Om klimaat-adaptief te kunnen zijn én om de biodiversiteit te bevorderen, is tijdens de aanleg van het landschapspark een deel van de watergeul met klei aangesmeerd, waardoor het water niet meer door de bodem weg kan zakken. Op strategische plaatsen zal daardoor altijd water blijven staan, wat goed is voor de flora en fauna in het gebied die hiervan afhankelijk zijn. Verder is het gebied deels ingezaaid met een bloemrijk mengsel en zijn de bomen in het landschapspark gehandhaafd.

Waterbeleving

De gemeente Rheden wil de waterbeleving in het landschapspark vergroten. Rondom de bruggen zal permanent water blijven staan. Andere delen van de Laak zullen af en toe blijven droogvallen. Voor gebruikers van het landschapspark wordt duidelijk hoe het watersysteem werkt, wat de invloed is van klimaatverandering, wanneer het gemaal aanslaat en hoe het water dan van de Laak naar de IJssel stroomt. Hier en daar zijn in het water grote keien geplaatst, die bij laag water zichtbaar worden en een extra oversteekplaats vormen.

Deelgebieden

Het landschapspark is ingedeeld in vier deelgebieden, gericht op dierenplezier, waterbeleving, struinen en natuurbeleving. Ieder deelgebied is op een eigen, kenmerkende manier ingericht, met het water en het pad als verbindend element. In elk deelgebied is aandacht voor biodiversiteit, kleur en beleving van natuur. Opvallende elementen in de deelgebieden zijn een natuurschiereiland, verborgen landart tussen de meanderende geulen, bijzondere en spannende zichtlijnen over het water of de drooggevallen Laak, de drie bruggen, een historisch patroon van bomen en een struinpad door de dierenweiden.

Adaptief landschap met een verhaal

Het nieuwe landschapspark van Rheden bevordert de mogelijkheden voor de inwoners van Rheden om te sporten en te recreëren. Het park is klimaatadaptief en bevordert de biodiversiteit. Het park maakt ook de verhalen van het gebied leesbaar, begrijpbaar en daarmee uniek. Het verhaal van het droogvallende water, de geschiedenis van de baksteen- en betonindustrie en de verwijzingen naar de naam Rheden; het zijn allemaal verhalen die zijn opgehaald in het dorp Rheden en die dankzij een prachtig ontwerp zichtbaar zijn gemaakt in het nieuwe Dorpspark de Laak.

Delen:

Adaptieve keuzes

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Project

Herontwikkeling Kloosterkwartier Veghel

Met de herontwikkeling van het kloostercomplex van de Franciscanessen tot een sociaal woon- en ontmoetingsgebied blijft het Kloosterkwartier het kloppend hart van Veghel.

Project

Ambitieus Bredevoort

Vestingstad Bredevoort barst van de ambities en combineert de update van de recreatieplas met aanleg van sportvoorzieningen, herstel vesting én woningbouw.

Project

Wonen in zoete herinneringen

Op het terrein van de iconische snoepfabriek in ’s-Heerenberg verrijst een prachtige woonlocatie. Met volop aandacht voor identiteit én stedelijke waterberging.