Verbeter de wereld, begin in je buurtschap

Bouwen en wonen op Droppers

Type project

Woonerven in het buitengebied

Opdrachtgever

Particuliere opdrachtgever

Jaar van advisering

2021 - 2023

Jaar van realisering

2024 (verwachting)

Gemeente

Winterswijk

Plaats

Woold

Samenwerkingen

Provincie Gelderland, Gemeente Winterswijk, Dusseldorp

Bijzonderheden

Bouwen binnen waardevolle landschappelijke context

Bouwen en wonen op Droppers

We willen het allemaal wel: de wereld om ons heen een klein beetje beter maken. Soms doet zich een buitenkans voor, die je niet kunt laten liggen. Zo ging het ook in ‘t Woold, een buurtschap van de Gelderse gemeente Winterswijk. Een jonge timmerman zag hier de kans om op het erf van zijn familie een bijdrage te leveren aan de woningbehoefte van jonge dorpsgenoten én aan lokale landschaps- en natuurontwikkeling.

Waardevol landschap

Het project “Droppers Woold” bevindt zich in het buitengebied bij Winterswijk. Het buurtschap ‘t Woold ligt in een kleinschalig, waardevol coulissenlandschap. Dit landschap, dat zeer gewaardeerd wordt door recreanten en bewoners, kenmerkt zich door kronkelende beken, houtwallen en bossen. In het plangebied liggen een boerderij en een agrarisch perceel op een es in een zogenoemde “open kamer” binnen dit coulissenlandschap. Deze open kamer wordt omzoomd door forse bosschages en bomenrijen. De openheid van de kamer en het hoogteverschil van de es zorgen voor een prachtige uitzicht vanaf de Gosselinkweg.

Drie vliegen in één klap

Extra woningen voor een leefbaar buurtschap

Nu het agrarisch familiebedrijf stopt, is het plan om de agrarische bestemming in het bestemmingplan te verwijderen en de bestemming ‘Wonen’ en ‘Natuur’ toe te kennen. Aan kleine erfjes worden in totaal zes vrijstaande woningen, acht rijtjeswoningen en twee twee-onder-één kapwoningen gerealiseerd. Alle woningen zijn gelijkvloers en levensloopbestendig. De bebouwing heeft een duidelijke opzet, met een hoofdgebouw met bijgebouwen, zoals het in dit landschap gebruikelijk is. De bebouwing sluit dus aan bij de omgeving. Ook de omvang van de woningen is op de omgeving aangepast; aan deze woningtypen is behoefte onder de jonge én oudere inwoners van het buurtschap. De woningen worden gefaseerd ontwikkeld, zodat de impact op het buurtschap niet te groot is.

Landschapsontwikkeling

Het project levert dus een waardevolle bijdrage aan de woningbehoefte van de inwoners van het buurtschap en daarmee aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van ‘t Woold. Daar blijft het echter niet bij. Bewoners en recreanten gebruiken het plangebied en de omgeving graag voor een ommetje. Het plangebied blijft hiervoor beschikbaar. De aanleg van een nieuw bospaadje zal de mogelijkheden zelfs vergroten. De aanleg van landschapselementen zoals houtwallen en hakhoutbosjes versterken het landschap nog verder.

Versterking biodiversiteit

Daarnaast levert het project een waardevolle bijdrage aan de lokale biodiversiteit. Een deel van het gebied krijgt in het bestemmingsplan de bestemming ‘Natuur’. Hier komen een bosplantsoen en stroken ruigte en delen van dit gebied zullen worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel. De veldmuizen die hier op zaden afkomen dienen weer als voedsel voor de aanwezige Steenuil. Ook op andere manieren wordt geïnvesteerd in de aanwezige natuurwaarden en biodiversiteit. Er worden takkenrillen aangelegd, waarvan allerlei kleine dieren en insecten gebruikmaken. Ook komt er een verbrede wadi-zone in het plangebied en zorgen duikers door een greppel voor een natte en droge faunapassage voor bijvoorbeeld de Hazelworm. De aanplant van bomen met verschillende vruchten maakt het gebied aantrekkelijk voor verschillende soorten vogels.

Het project “Droppers Woold” laat zien hoe een kleinschalig project, ontstaan door initiatief van onderop, een geweldige bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van het platteland én aan het versterken van het lokale landschap en de lokale natuur.

Delen:

Adaptieve keuzes

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Project

Ambitieus Bredevoort

Vestingstad Bredevoort barst van de ambities en combineert de update van de recreatieplas met aanleg van sportvoorzieningen, herstel vesting én woningbouw.

Project
Puurveense molen

Klasse apart in Kootwijkerbroek

De nieuwe woonwijk Puurveen-Zuid is adaptief tot in het kleinste detail. Bewonder deze duurzame en groene woonwijk van de toekomst.

Project
Visualisatie nieuw GMB terrein

Groener wordt het niet

De uitbreiding van dit bedrijventerrein laat zelfs het groenste hart een beetje sneller kloppen. Gezonde bedrijfsvoering én groene ambities gaan prima samen.