Woonhof trekt jong en oud

Adaptief plan: Woonhof Groenrijck

Type project

Stedenbouwkundig plan

Opdrachtgever

De Bunte Vastgoed

Jaar van advisering

2023-2024

Jaar van realisering

vanaf 2024

Gemeente

Apeldoorn

Plaats

Apeldoorn

Samenwerkingen

Butzelaar CS Architecten

Bijzonderheden

Gezamenlijk binnenhof

Wij houden van adaptieve plannen; plannen die meebewegen met het heden en de toekomst. Die adaptiviteit zie je terug in klimaat-, of energiemaatregelen, maar ook in maatschappelijke aanpassingen of ontwikkelingen. Bepaalde maatregelen of fysieke ingrepen kunnen de sociale cohesie enorm bevorderen. Zo’n maatschappelijk adaptief plan is het nieuwe “Woonhof Groenrijck” in Apeldoorn.

Van GroenRijk naar Woonhof Groenrijck

Aan de rand van Apeldoorn-Zuid, op de overgang van het hoger gelegen bos en de lager gelegen stad in de heiderijke Veluwerand, was decennialang een tuincentrum gevestigd. Nadat de eigenaren met pensioen gingen, ontstond hier ruimte voor woningbouw. Initiatiefnemer De Bunte en de gemeente Apeldoorn willen hier een bijzonder woonmilieu met een sterk collectief karakter realiseren.

Woonhof Groenrijck wordt een woonhof met 28 nieuwe, levensloopbestendige woningen. Samen leven is het centrale thema.

Maatschappelijk adaptief

Een toekomstbestendige leefomgeving waarin iedereen volwaardig kan participeren, zo’n leefomgeving streven de initiatiefnemers na met Woonhof Groenrijck. 12 Rijwoningen en 12 rug-aan-rugwoningen zullen ruimte bieden aan starters en senioren. Daarnaast komen er vier levensloopbestendige woningen, met badkamer en slaapkamer op de begane grond.

De woningen worden gerealiseerd in de vorm van een woonhof, rondom een gezamenlijke tuin. Bewoners hebben een klein terras of een privétuin die overloopt in de gemeenschappelijke tuin. De tuin zal door de bewoners zelf onderhouden worden. In het midden van de tuin komt een pleintje met een bijzondere boom en ruimte voor een collectieve brievenbus of deurbel. Hier ontmoeten de bewoners van het hofje elkaar en ontstaat onderlinge verbondenheid. Ook komen er zitvoorzieningen en speelelementen.

 

Aangepast aan het landschap

Het nieuwe woonhof ligt op de overgang van een groene, bosrijke omgeving naar lintbebouwing. Deze overgang is als basis genomen voor het plan en zal terugkomen in de bebouwing van het woonhof, dat in twee zones wordt ingedeeld. De eerste zone heet ‘wonen aan het lint’ en krijgt lintbebouwing in de vorm van rijwoningen. De tweede zone heet ‘wonen aan het erf’ en krijgt twee grote schuurvolumes met aaneengeschakelde woningen.

Tussen beide zones komt de groene, gezamenlijke tuin, die zorgt voor een prettig leefklimaat en die bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik, spelen en ontmoeten. De gezamenlijke tuin ligt op de overgang van het hoger gelegen bos naar de lager gelegen lintbebouwing. Hier komen kleine boomgroepen. De subtiele hoogteverschillen worden benadrukt door verschillende vegetatie toe te passen op de hoger en de lager gelegen delen.

Het gehele woonhof zal worden omgeven door een stevige groenzoom van hagen en heesters. Dit biedt beschutting en zorgt voor een prettig klimaat. De bebouwing gaat op in het groen. In het lint blijft voldoende openheid, waardoor er meerdere doorzichten zijn naar de gemeenschappelijke tuin.

Samen leven in het woonhof

Het wonen in een woonhof bestaat al sinds de middeleeuwen en is nu weer helemaal in trek. Zowel jong als oud staat te springen om een beschutte, eigen plek mét onderlinge verbondenheid en contact. Met de realisatie van Woonhof Groenrijck komt zo’n plek voor woningzoekenden in Apeldoorn weer een stapje dichterbij.

Delen:

Adaptieve keuzes

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Project

Groen geluk in ’t Flierbos

Wat krijg je als een gemeente duurzame ambities boven een maximale grondopbrengst durft te stellen? Neem een kijkje in ’t Flierbos!

Project
Puurveense molen

Klasse apart in Kootwijkerbroek

De nieuwe woonwijk Puurveen-Zuid is adaptief tot in het kleinste detail. Bewonder deze duurzame en groene woonwijk van de toekomst.

Project

Alles is ambitie

Circulair slopen, water besparen, energie opslaan en gezamenlijk groen beheren. Al deze ambities komen samen in de nieuwe Heuvelstraat in het Gelderse Silvolde.