Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief betekent dat mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten. Wij integreren ecologie vroegtijdig in onze plannen en zorgen ervoor dat de biodiversiteit toeneemt. Zo dragen we bij aan een gezondere leefomgevingen voor mens en dier. Concrete voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen die wij in onze plannen en ontwerpen opnemen zijn groene daken (isolerend én voedselrijk voor insecten), dakpannen voor de huismus, een huis voor vleermuizen, een wildtunnel, of een insectenmuur. We bevorderen de luchtkwaliteit en houden het grond- en drinkwater schoon.

 

 

Projecten

Project

Naar buiten in Beinum: 50 tinten groen

Samen met bewoners creëren de gemeente Doesburg en waterschap Rijn en IJssel een adaptieve, levendige en betrokken wijk.

Project

Groenstructuurvisie Oude IJsselstreek

Met de nieuwe groenstructuurvisie schetst Oude IJsselstreek de toekomst van haar landschap en kernen. Leefbaarheid, identiteit en klimaatadaptatie staan centraal.

Project
Visualisatie nieuw GMB terrein

Groener wordt het niet

De uitbreiding van dit bedrijventerrein laat zelfs het groenste hart een beetje sneller kloppen. Gezonde bedrijfsvoering én groene ambities gaan prima samen.

Kennisbank

Artikel

Hoe bijenlint de bijenpopulatie redt

Het Bijenlint, een reeks bijvriendelijke projecten, helpt de bijenpopulatie te herstellen en bevordert de biodiversiteit in Nederland. Alle hulp telt!

Artikel

Het voedselbos

De wijk ’t Flierbos in de gemeente Oost Gelre krijgt een voedselbos. Wat is dat eigenlijk? Hoe leg je het aan en wat zijn de voordelen? We leggen het uit.

Artikel

Biodiversiteit in het buitengebied

Hoe geef je als gemeente de biodiversiteit in je landelijk gebied een boost? Gemeente Oude IJsselstreek komt met een visie én een concreet uitvoeringsplan.

Andere adaptieve thema's

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestendig in te richten.

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.