Energie

Energie is een essentieel vraagstuk van ieder ontwerp. Met de groeiende vraag naar energie wordt het opwekken en opslaan ervan met de dag belangrijker. Op elk schaalniveau moeten en kunnen we de ruimte hieraan aanpassen. Van het homogeniseren van zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines tot het aansluiten van huizen op een collectief warmtenet of het rekening houden met de baan van de zon overdag zodat ieder huis zon krijgt.

Projecten

Project

Naar buiten in Beinum: 50 tinten groen

Samen met bewoners creëren de gemeente Doesburg en waterschap Rijn en IJssel een adaptieve, levendige en betrokken wijk.

Project
Toekomstbeeld Admiraal de Ruyterstraat, Aalten

Global Goals behalen in Gemeente Aalten

In Aalten ligt de focus op de Global Goals. Bewoners, groen, circulaire materialen en waterbeheer dragen bij aan de Dijkstraat transformatie.

Kennisbank

Artikel

Hoe bijenlint de bijenpopulatie redt

Het Bijenlint, een reeks bijvriendelijke projecten, helpt de bijenpopulatie te herstellen en bevordert de biodiversiteit in Nederland. Alle hulp telt!

Artikel
1-Nijkerkerveen 1200x800

Doen: een duurzaamheidvisie

Een duurzaamheidsvisie is een mooi hulpmiddel voor gemeenten voor het bewaken en behalen van hun ambities op het gebied van duurzaamheid.

Andere adaptieve thema's

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestending in te richten.

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.