Hergebruik

Wij vinden dat hergebruik de enige juiste manier van materiaalgebruik is. Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om onze leefomgeving toekomstbestendig in te richten. In bestaand bebouwd gebied vormen de materialen die er al liggen ons uitgangspunt. Zo geven we plekken opnieuw betekenis vanuit dat wat het altijd al was. Bij nieuwe ontwikkelingen zorgen we ervoor dat onze plannen robuust zijn door in onze ontwerpen mee te nemen dat het wellicht over 10 jaar weer anders moet (demontabel bouwen).

Projecten

Project
Met de bus rond in Bloemenbuurt, Didam

Verbloemen van de straten

Bloemenbuurt in Didam transformeert in een klimaatadaptieve wijk met focus op sociale cohesie. Lees hoe bewoners een actieve rol spelen in het ontwerp en beheer van hun omgeving.

Project

Alles is ambitie

Circulair slopen, water besparen, energie opslaan en gezamenlijk groen beheren. Al deze ambities komen samen in de nieuwe Heuvelstraat in het Gelderse Silvolde.

Project
DRU

Van braadpan tot broeinest van creativiteit

De monumentale DRU-fabrieken in Ulft hebben een nieuwe functie gekregen als culturele hotspot en ontmoetingsplaats voor Ulft en de verre omgeving.

Kennisbank

Artikel

Circulair slopen, bouwen en wonen

In Silvolde verrijzen 28 nieuwe woningen, waarbij hergebruik het sleutelwoord is. Er wordt circulair gesloopt en gebouwd en de straat heeft zelfs geen riool nodig.

Artikel

Het herbestemmen van industrieel erfgoed

De industrie sluit en de monumentale fabriekspanden zijn toe aan een nieuw begin. In het Achterhoekse Ulft is industrieel erfgoed prachtig herbestemd.

Artikel

Van fabriek tot stoere woonwijk

In Haaksbergen wordt een industrieel complex herontwikkeld tot toekomstbestendige woonwijk. Met behoud van de stoere identiteit en uitstraling van toen.

Andere adaptieve thema's

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.