Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten zijn belangrijk. Ze bepalen de identiteit die de plek heeft. Wanneer wij een plek met een nieuw ontwerp een nieuwe betekenis geven zijn de eigen karakteristieken van die plek altijd de basis van ons ontwerp. Denk aan de omliggende bossen of rivieren die de grond van het gebied kleuren. De hoogteligging, reliëf en klimaat van het gebied zijn tekenend voor een adaptieve ontwikkeling.

 

Projecten

Project

Hart van Oosterhout

Een nieuw dorpshart in oud erfgoed. Kijk mee hoe het Gelderse Oosterhout een monumentale kerk transformeert in een toekomstbestendig dorpshart.

Project
3D ontwerp Overhagen Velp

Herontwikkeling van een historische locatie: Overhagen Velp

Herontdek Overhagen Velp: historische locatie ontmoet modern hoveniersbedrijf. Ontdek de cultuurhistorische identiteit en ervaar de kwekerij die verleden en heden verbindt.

Project

Woonhof trekt jong en oud

Sommige maatregelen of fysieke ingrepen kunnen de sociale cohesie van een plek enorm bevorderen. Een woonhof, beschut én open, is daar een goed voorbeeld van.

Kennisbank

Artikel

Nieuw hart in oud erfgoed

Project Hart van Oosterhout laat zien hoe erfgoedtransformatie de lokale identiteit een flinke boost kan geven. Laat je inspireren!

Artikel
dorp landschap a 1200x800

Nieuwe wijk op oude gronden

Een slingerende dekzandrug en lange ontginningslijnen als basis van een ontwerp. Voor een nieuwe woonwijk bij Nijkerkerveen wordt de bodem als basis genomen.

Artikel

Gelderland beschermt de Woelrat (Arvicola amphibius)

Gelderland is de enige provincie in Nederland waar de woelrat zich beschermd weet. Dat is uitzonderlijk en voor ons reden om wat meer over het beestje en zijn gewoonten te weten te komen.

Andere adaptieve thema's

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestendig in te richten.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.