Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren. Het hart van een plek moet het hart van de mens voeden met daadkracht en vervulling. De culturele historie is voor de gebruikers van de leefomgeving daarom belangrijk. Adaptieve ontwerpen spelen in op de cultuur van de mensen die in het gebied wonen, werken of recreëren. Ze weten deze cultuur te vangen en zorgen ervoor dat mensen zichzelf in hun eigen leefomgeving kunnen vinden.

Projecten

Project

Hart van Oosterhout

Een nieuw dorpshart in oud erfgoed. Kijk mee hoe het Gelderse Oosterhout een monumentale kerk transformeert in een toekomstbestendig dorpshart.

Project

Herontwikkeling Kloosterkwartier Veghel

Met de herontwikkeling van het kloostercomplex van de Franciscanessen tot een sociaal woon- en ontmoetingsgebied blijft het Kloosterkwartier het kloppend hart van Veghel.

Project

Alles is ambitie

Circulair slopen, water besparen, energie opslaan en gezamenlijk groen beheren. Al deze ambities komen samen in de nieuwe Heuvelstraat in het Gelderse Silvolde.

Kennisbank

Artikel

Maatschappelijk adaptief bouwen in de praktijk

Maatschappelijk adaptief bouwen. Dat betekent inclusief bouwen. Voor de huidige én de toekomstige gebruikers van een plek. Lees hier hoe je dat doet.

Artikel

Sociale rijkdom in Woonhof Groenrijck

Geborgenheid en openheid gaan mooi samen in een woonhof. Wonen in een privéwoning, rondom een gezamenlijke tuin. In Apeldoorn ontstaat Woonhof Groenrijck.

Artikel

Voor alle generaties

Elke levensfase kent eigen behoeftes, waar een andere generatie juist mee kan helpen. Die onderlinge verbondenheid wordt gestimuleerd in Het Spaanse Leger.

Andere adaptieve thema's

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestendig in te richten.

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.