Adaptieve thema's

NL Adaptief staat voor een adaptief Nederland. Met adaptief bedoelen we het continue proces van het aanpassen van onze leefomgeving. Wij staan voor een leefomgeving die over 50 jaar nog steeds in gebruik zal zijn, door zichzelf te kunnen aanpassen en flexibel te zijn. Plekken die -nu én in de toekomst- voldoen aan de behoefte van hun bewoners; mens of dier. We werken eraan om iedere leefomgeving adaptief te maken, zodat uiteindelijk heel Nederland toekomstbestendig is.

Adaptief Nederland. Dat bereiken we met de optimale mix van onderstaande pijlers:

Biodiversiteit & gezondheid

Natuurinclusief, daar waar mens, dier en plant samen in harmonie de ruimte benutten.

Energie

Zonnepanelenvelden, windmolenparken of waterturbines, het energievraagstuk zit in het ontwerp van de ruimte.

Hergebruik

Circulair bouwen en recyclen zijn dé invalshoeken om omgevingen toekomstbestending in te richten.

Identiteit & cultuur

Gebiedskenmerken die met de tijd in de ruimte zijn gesleten vormen de basis voor nieuwe, toekomstbestendige ontwerpen.

Klimaatadaptatie

Ruimten die toekomstbestendig zijn ingericht staan klaar om mee te bewegen met verandering.

Sociaal & maatschappelijk

Adaptief bouwen betekent inclusief bouwen voor de toekomst: een plek inrichten zodat iedere bewoner er volwaardig kan participeren.

Project

Naar buiten in Beinum: 50 tinten groen

Samen met bewoners creëren de gemeente Doesburg en waterschap Rijn en IJssel een adaptieve, levendige en betrokken wijk.

Project

Groenstructuurvisie Oude IJsselstreek

Met de nieuwe groenstructuurvisie schetst Oude IJsselstreek de toekomst van haar landschap en kernen. Leefbaarheid, identiteit en klimaatadaptatie staan centraal.

Project

Struinen en sporten in Rheden

In Rheden is een prachtig landschapspark aangelegd. Tijdens het wandelen en spelen beleven gebruikers het watersysteem van De Laak en de historie van Rheden.